Kupuj Tylko u Sprawdzonych Dystrybutorów. APEX to Polecany Partner Handlowy FOGO. Agregaty Prądotwórcze. SPRAWDŹ NAS !!
  • Facebook

  • Facebook

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „fogosklep.pl”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: APEX Sp. Jawna Marcin Jan Psiuk, z siedzibą w: 83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 130, POLAND - NIP: 592 10 06 187 , tel. 585620931, fax 585620933 , adres email: kontakt@fogosklep.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Dokonanie zakupów w stiebel.pl  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta. Jednocześnie Klient pozwala na przetwarzanie danych w oparciu o ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz zezwala na otrzymywanie e-mail z promocjami i reklamą od właściciela serwisu.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek  VAT 23%).
§2
Zamówienia

1. Zamówienia w fogosklep.pl  można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu
2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8 do 17.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a. Poprawne uzupełnienie formularza zamówienia, lub zamówienie poprzez rozmowę telefoniczną.
b. Dokonanie pełnej płatności lub w niektórych przypadkach przedpłaty.
c. Spełnienie wyżej wymienionych podpunktów jest równoznaczne z zamówieniem usługi.
4. Czas realizacji zamówienia na agregaty przenośne wynosi średnio 5 dni roboczych. Jest uzależniony od stanów magazynowych producenta produktów sprzedawanych w sklepie fogosklep.pl oraz stanu magazynowego firmy APEX sp. Jawna. Marcin, Jan Psiuk z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 130. Zamówienie agregatu stacjonarnego traktowane jest jako zamówienie niestandardowe. Czas realizacji zamówień na agregaty stacjonarne wynosi od 1 do 5 tygodni.
5. Warunki realizacji zamówień niestandardowych będą ustalane każdorazowo indywidualnie z Klientem.
§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a. pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru
b. przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze BZ WBK 51 1090 2620 0000 0001 1999 5725. Zapłata na podstawie faktury VAT, faktury VAT zaliczkowej lub paragonu.
c. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
d. ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz e-Przelewem obsługiwane są przez eCard S.A.


2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
a. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
b. I. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej), spedycji drogowej, lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy APEX.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Towar wysyłany jest po dokonaniu płatności za towar.
§5
Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu
2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
3. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki. 
4. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w §5.pkt 2, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa §5.pkt 3 możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, przy czym przez towar rozumie się również jego oryginalne opakowanie.
5. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie fogosklep.pl niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów. Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedawca.  
8. Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar.        
9. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami §5.pkt 7, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
§6
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień.
2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego, e-mailingu.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
§7
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
:
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Nie przechowujemy danych personalnych.
§8
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a APEX Sp. Jawna Marcin, Jan Psiuk.
Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony fogosklep.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony fogosklep.pl
Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

          Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla Sklepu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22, poz.271, z późn. zm.).

agregaty fogo, fogo agregaty, generatory, agregaty prądotwórcze, agregaty stacjonarne, agregaty przenośne, fogosklep, generatory prądu, fogo